07.05.2021 19:57
Su Sondajı

Sondaj işlemi zeminin jeolojik yapısına göre çamur dolaşımıyla rotary sistem veya havalı sistemle, yine jeolojik yapıya uygun tabanca kullanılarak yapılır.

Yıkama İşlemi

Kuyunun özgül verimini arttırmak, pompaya ince kum gelmesini önlemek, kuyunun ekonomik ömrünü uzatmak, çakıl ve akifer içindeki tanelerin granülometrik (tane boyuna göre derecelenme) olarak dizilimini sağlamak, sondaj işlemi sırasında kuyu içine düşen malzemeden kuyunun arınmasını sağlamak amacıyla yıkama işlemi yapılır. Havalı rotary yöntemiyle açılan kuyularda yıkama işlemine gerek duyulmamaktadır. Kuyu açımı sırasında basınçlı hava, kuyu civarını temizlemektedir. Yıkama işlemi kuyudan temiz su gelinceye kadar devam eder.

 

Geliştirme

Yıkama işlemini takiben basınçlı kompresör ile hava darbesi verilmek suretiyle kuyu geliştirmeye tabi tutulur. Ayrıca, aşırı pompaj geri yıkama, çalkalama pistonu asitle, kireçtaşı gibi eriyebilme özelliğine sahip kayaçlarda dinamit ve patlayıcılarla da kuyu geliştirme işlemi yapılabilir.

Kuyu Verim Deneyi

Basınçlı hava ile yapılan geliştirme işlemi sırasında kuyu verim deneyi yapılır. Verim deneyi sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda kuyuya uygun pompa tipi tespit edilir. Borulama ve filtreleme sondaj işlemi sırasında alınan kırıntılı numuneler değerlendirilir ve kuyunun hidrojeolojik özellikleri tespit edilerek bu özelliklere uygun bir şekilde kuyunun techiz projelendirilmesi yapılır. Su alınacak metrajlar filtreli olmak kaydıyla kuyu boru ile donatılacaktır. Formasyon değişimine göre kullanılacak boruların çapı ve özellikleri değişebilir.

Çakıllama

Kuyu cidarı ile boru arasında tremi yöntemi uygulanarak özel çakılla çakıllama işlemi yapılır. Bu sayede; filtrelerin ince malzeme ile tıkanmasını önler. İnce malzeme akiferde tutularak kuyu içine dolması engellenir. Böylece su kalitesi korunmuş olur. Pompa ve boruların aşınması engellenir. Kuyunun yıkılması ve göçmesi önlenir. Ortamın geçirgenliği dolayısıyla kuyunun efektif çapı artırılmış olur.

Muhafaza Borusu

Kuyunun rastladığı  konselide olmamış tabakanın etkisini (yıkılması) önlemek, su sirkülasyonunu sağlamak için kullanılan (kuyu içine indirilen) borulardır. Muhafaza boruları hususi çelikten imal edilmiş ve iki tarafı dişli borulardır. Bu dişler ince ve diş yeri yapısı silindiriktir. Muhafaza boruları şahmerdan darbesine gelmezler. Muhafaza boruları genel olarak alüvyonda, kilde, şistte, konglomerada kullanılır.

Fore Kazık

Çalışma Sahasının Hazırlanması

İnşaat sahası ve yolları makine ve personelin verimli çalışarak planlanan günlük imalat miktarlarının yapılabilmesi ve imalat kalitesine ulaşılabilmesi için düzgün ve kuru tutulmalıdır.
Delgi makinesi, paletli vinç, beton mikseri, beton pompası ve sair ağır iş makinelerinin batmadan çalışmalarına imkan sağlayacak biçimde düzeltilip, sıkıştırılacaktır. Dolgular delme işini zorlaştırmayacak uygun malzemelerle yapılmalıdır. Çalışma sahasında uygun yüzey drenaj sistemi tesis edilerek platformun kuru kalması sağlanmalıdır. Foraj malzemesi ve yeraltı suyu sürekli olarak sahadan uzaklaştırılarak çalışma sahasının bozulması önlenmelidir.

Zemin Bilgileri

Uygulama projeleri ve yapım yöntemleri zemin raporlarına göre belirlenmelidir.

Kazıkların Yerleştirilmesi ve İmalat Toleransları

Kazıkların zemine işaretlenmesi uzman ölçüm ekibi tarafından tek tek yapılmalıdır. Kazıkların planda, düşeyde ve eğimindeki sapma miktarları toleransları aşmamalıdır. Kazıkların yerleştirme sırası daha önce yapılmış olan kazıkları yerlerinden yatay ve düşey doğrultularda minimum derecede hareket ettirecek şekilde olmalıdır. Bir kazık bitiminden en az 24 saat geçmeden zayıf zeminde 3 çap, sadece ön muhafaza borusunun yeterli olduğu sıkı zeminde 1 çap çevresinde delgi yapılmayarak, imalat atlamalı olarak sürdürülmelidir.

Delgi İşleri

1.Genel

Delme, yerinde dökme, betonarme, Ø65-150cm çaplarında kazıkların delme işlemi, yüksek tork kapasitesine sahip kendi boru sürebilen, teles kobik kuleli hidrolik delgi makineleri ile yapılmalıdır. Delme kil matkabı ile yapılacak, sert tabakaların geçilmesinde kaya matkabı ve gevşek sulu zeminlerde gerekirse kova kullanılmalıdır. Kayadaki soket boyu için projesinde standartlara uygun olarak belirlenmiş gelen yükleri taşıyabilecek soket boyu kontrol edilerek uygulanmalı ve proje müellifinin öngördüğünden daha zayıf veya daha sert, farklı bir zeminle karşılaşılması durumunda, zemin sınıflarının derinliğe göre değişimini gösteren kuyu logu doldurulacak ve gerekli düzeltmeler yapılmalıdır. Delmeye, gerekli proje derinliğine ulaşıncaya dek, seçilen yöntemlerle devam edilmelidir.

2.Muhafaza Boruları

Muhafaza borularının, aşağıda belirtilen durumlarda kullanılması gereklidir. Yeraltı suyunda akıntı bulunuyorsa veya artezyen (hareketli su) yapıyorsa, betonun yıkanması ve agregasından ayrılma tehlikesi olduğunda; Kazıkların yumuşak ve çökme tehlikesi olan zemin katmanlarının içinde bulunduğu durumlarda; zemin özelliklerine ve zeminin kendini tutabilme yeteneğine göre kullanılır.

3.Sulu Zeminlerde Delgi

4.Yeraltı Suyu İçinde Delgi

5.Basınçlı Su Seviyesi Halinde Delgi

Donatı Kafesi Hazırlanması ve Kuyulara İndirilmesi

Kazıkların Betonlanması
 

İnternet üzerinden ücretsiz telefon görüşmesi yapmak için tıklayın..

E-Posta : info@atasondaj.com

Telefon : 0 533 814 1441