07.05.2021 21:22
HİZMETLERİMİZ
Mini Kazık

Mini Kazık

Çalışma Sahasının Hazırlanması

İnşaat sahası ve yolları makine ve personelin verimli çalışarak planlanan günlük imalat miktarlarının yapılabilmesi ve imalat kalitesine ulaşılabilmesi için düzgün ve kuru tutulmalıdır. Delgi makinesi, paletli vinç, beton mikseri, beton pompası ve sair ağır iş makineleri fazla batmadan çalışmalarına imkan sağlayacak biçimde düzeltilip, sıkıştırılmalıdır. Dolgular delme işini zorlaştırmayacak uygun malzemelerle yapılmalıdır. Çalışma sahasında uygun yüzey drenaj sistemi tesis edilerek platformun kuru kalması sağlanacaktır. Foraj malzemesi ve yeraltı suyu sürekli olarak sahadan uzaklaştırılarak çalışma sahasının bozulması önlenmelidir.

Zemin Bilgileri

Uygulama projeleri ve yapım yöntemleri zemin raporlarına göre belirlenmelidir.

Kazıkların Yerleştirilmesi ve İmalat Toleransları

Kazıkların zemine işaretlenmesi uzman ölçüm ekibi tarafından tek tek yapılmalıdır. Kazıkların planda, düşeyde ve eğimindeki sapma  miktarları toleransları aşmamalıdır. Kazıkların yerleştirme sırası daha önce yapılmış olan kazıkları yerlerinden yatay ve düşey doğrultularda minimum derecede hareket ettirecek şekilde olmalıdır. Bir kazık bitiminden en az 24 saat geçmeden 3 çap çevresinde delgi yapılmamalıdır.

Delgi İşleri

Donatı Kafesi Hazırlanması ve Kuyulara İndirilmesi

Kazıkların Betonlanması

Kazıkların Enjeksiyonla Yapılması

E-Posta : info@atasondaj.com

Telefon : 0 533 814 1441