07.05.2021 21:21
HİZMETLERİMİZ
Zemin Etüdü

Zemin Etüdü

Zemin Mekaniği

- Sondaj + CPT testleri

- Numune alma

- Laboratuar deneyleri

- Geoteknik rapor

- Depremsellik etüdleri

Kaya Mekaniği

- Sondaj ve örnekleme

- Laboratuar deneyleri

- Geoteknik rapor

Zemin araştırmaları, ekonomik ve güvenli bir yapı tasarımı yapmak, yapım ve ihale için gerekli bilgileri güvenilir bir biçimde toplamak amacıyla, zemin ve kaya profilinin ortaya çıkarılması, yeraltı suyu koşullarının saptanması amacıyla yapılmaktadır. Zemin araştırmalarında sondajlar önemli bir yer tutarlar, inceleme alanında planlanan araştırma sondajları belirlenen kuralları içermelidir.

Araştırma sondajı işveren tarafından gösterilen yerde, rotary sistem ile karotiyerler kullanılarak düşey yapılmalıdır.

Her 1.5-3.0 m'de bir SPT (Standart penetrasyon testi) yapılmalı ve alınan örselenmiş  numuneler kavanozlarda veya poşetlerde tanıtıcı etiketleri ile muhafaza edilmelidir.

Killi seviyelerde en az 2 adet olmak üzere gerekirse her 3 m'de bir Shelby - örselenmemiş numune hidrolik baskı ile alınmalı, kuyudan çıkar çıkmaz her iki ucu parafin ile kapatılarak, bant ile örtülmeli ve etiketi ile muhafaza edilmelidir.

Araştırma sondajı tamamlanınca bailer kovası ile içerisindeki devir daim suyu boşaltılarak suyun gelişine göre 12 saat sonra varsa yeraltı suyu seviyesi (YASS) ölçülmelidir.

Kapağında proje adı ve sondaj bilgileri olan standartlara uygun karot sandığına alınan ilerleme numuneleri bire bir yerleştirilmeli ve kalem ile çıtalara ilerleme başı, sonu yazılmalıdır.

Sondaj bilgileri, sondaj loguna işlenir. Bu logda; başlama - bitiş tarihleri, makine tipi, sondaj türü, sondaj firması, mühendisi ve sondorünün adı, işyeri ve  işverenin adı, sondaj kotu, derinliği, delgi - boru çapları ve karotiyer tipleri, delgi bilgileri (İlerleme - SPT - Shelby), karot yüzdesi, RQD, YASS, jeolojik birimlerin tanımları ve diğer sondaj notları bulunmalıdır.

İstenirse, alınan numuneler araştırma laboratuarına verilir. Sondaj ile ilgili log, rapor olarak işverene teslim edilir.
 

E-Posta : info@atasondaj.com

Telefon : 0 533 814 1441