15.04.2021 13:13
HİZMETLERİMİZ
Jet Grout

Jet Grout

Çalışma Sahasının Hazırlanması

İnşaat sahası ve yolları makine ve personelin verimli çalışarak planlanan günlük imalat miktarlarının yapılabilmesi ve imalat kalitesine ulaşılabilmesi için düzgün ve kuru tutulmalıdır. Delgi makinesi, paletli vinç, beton mikseri, beton pompası ve sair ağır iş makinelerinin fazla batmadan çalışmalarına imkan sağlayacak biçimde düzeltilip, sıkıştırılmalıdır. Dolgular, delme işini zorlaştırmayacak uygun malzemelerle yapılmalıdır. Çalışma sahasında uygun yüzey drenaj sistemi tesis edilerek platformun kuru kalması sağlanmalıdır. Foraj malzemesi ve yeraltı suyu sürekli olarak sahadan uzaklaştırılarak çalışma sahasının bozulması önlenmelidir.

Zemin Bilgileri

Uygulama projeleri ve yapım yöntemleri zemin raporlarına göre belirlenmelidir.

Kolonların Yerleştirilmesi ve İmalat Toleransları

- Jet groutların zemine işaretlenmesi uzman ölçüm ekibi tarafından tek tek yapılmalıdır.

- Tüm jet grout kolonlar, uygulama projelerinde gösterilen merkez konumlarından en fazla 75mm mesafe içinde kalacak şekilde oluşturulmalıdır.

- Jet grout kolon deliğinin oluşturulması esnasında, delgi ucu mümkün olduğunca düşey bir konumda tutulacak ve düşeyden sapma 1/50’den daha fazla olmamalıdır.

- Jet groutun projede istenilen ortalama çapını elde etmek için gerekli imalat parametreleri test kolonları oluşturularak belirlenmelidir. Yakın veya aynı sahada daha önce yapılmış jet grout kolonu varsa paremetreleri kullanılmalıdır.

- Jet groutların yerleştirme sırası daha önce yapılmış olan kazıkları yerlerinden yatay ve düşey doğrultularda minimum derecede hareket ettirecek şekilde olmalıdır.

- Bir Jet grout bitiminden en az 24 saat geçmeden 2 çap çevresinde delgi yapılmamalı, imalat atlamalı olarak sürdürülmelidir.

Jet Grout Kolon İmalatı

İmalat Çeşitleri

1-JET1 Yöntemi

Bu yöntemde delgi/yüksek basınçlı enjeksiyon ekipmanı tek ve ortası delikli bir borudan oluşmaktadır. Bu yöntemde çimento/su karışımı 300 ila 600 kg/cm² yüksek basınç ile zemine yukarıda tarif edilen yöntem ile verilmelidir. Bu yöntem ile imal edilen jet grout kolonlar zemin cinsine göre 600mm – 1200mm arasında değişken çaplarda teşkil edilebilmektedir.

2-JET2 Yöntemi

Bu yöntemde delgi ile yüksek basınçlı enjeksiyon ekipmanı konsantrik iç içe iki ayrı borudan oluşmalıdır. Bu yöntemde çimento/su karışımı JET1 yönteminde olduğu şekilde içteki borunun ortasındaki delikten verilirken dıştaki boru ile içteki boru arasındaki boşluktan 8 ila 12 bar basınçlı hava zemine verilmelidir. Bu yöntem ile imal edilen jet grout kolonlar kinetik enerjinin sürtünme kayıpları azaltılarak JET1 yöntemine oranla %60 ile %80 daha büyük çaplı jet grout kolon teşkil edilebilmektedir.
 

E-Posta : info@atasondaj.com

Telefon : 0 533 814 1441